ÁSZF

(Általános Szerződési Feltételek)
A www.praxisvezeto.hu oldal böngészésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a weboldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja.

ÜZEMELTETŐ ADATAI

  • cégnév: MÁOK KFT
  • székhelye: 1078 Budapest István u. 11. fszt. 1.
  • adószáma: 12396218-2- 42
  • cégjegyzékszáma: Cg.01-09- 674078
  • bankszámlaszáma: 10102103-79850504- 00000006
  • telefonszáma: +36-1- 4132495, email címe: pinter@maok.hu
  • képviselő: Dr. Pintér Zsolt, ügyvezető igazgató
  • A szerződés nyelve: magyar.

 

ADATVÉDELEM

Az Ön által megadott adatokat a MÁOK Kft. kizárólag az Állatorvosi Praxisvezető posztgraduális képzéssel kapcsolatos tájékoztatás, a képzésre való regisztráció, a képzés lebonyolítása, illetve hírlevél küldése céljából (amennyiben ehhez hozzájárult) tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. posta, aki a MÁOK Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

A megrendelt képzés díjáról számla készül, amelynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

Adatainak törlését a rendszerből, vagy a tárolt adatok módosítását a felhasználó bármikor írásban kérheti.

Ettől független a hírlevél-feliratkozás megszüntetése, amelyet a felhasználó bármikor megtehet a hírlevél-feliratkozóknak kiküldött e-mailek alján lévő „Leiratkozás” linkre való klikkeléssel. Ez nem jelenti automatikusan az ügyfél regisztrációjának törlését, amely egy ettől független adatbázis. 

Aki a képzésre regisztrálja magát, és megadja adatait, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a Távollévők között kötött Szerződésekről szóló 17/1999. (II. 05.) Korm. Rendelet szabályai az irányadóak.

 

SZERZŐI JOG

Ez a weboldal (www.praxisvezeto.hu) a MÁOK Kft. szellemi terméke. A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a MÁOK Kft-nek (H-1078 Budapest, István u. 11. fszt. 1.) szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információszerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A weboldal tartalmak másolása, változatlan vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges és képi átvétele és felhasználása hozzájárulásunk nélkül tilos vagy díjköteles. Jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

KÖTBÉR

Amennyiben weblapunk (www.praxisvezeto.hu) tematikus tartalmát harmadik személyek honlapján, hirdetésében vagy közösségi média oldalán bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként (másolt oldalnak minősül, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalmának 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket) 15 000 000 Ft összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak.

Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

BIZONYÍTÁS

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat, és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználóra hárítjuk – © 2017. (MÁOK Kft., dr. Pintér Zsolt)

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. június 14 – től hatályosak.